หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว”กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประดิษฐ์  ไชยวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการอบรมฯ กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 30 คน ทีมวิทยากรสร้างการเรียนรู้จากวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง

(Visited 1 times, 1 visits today)