หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว บ้านป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม

วันที่ 2  พฤษภาคม 2560

นายอภิวัตน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายชาตรี ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว “กิจกรรมสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ” ระหว่างวันที่ 2 -3 พฤษภาคม 2560 ณ  บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)