โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัจจะพัฒนา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอัมพร ไชยโย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตร “การบริหารจัดการ” โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัจจะพัฒนา ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์ฯ จากจังหวัดเชียงราย /ลำพูน/ลำปางและเชียงใหม่ จำนวน 15 กลุ่ม จำนวน 35 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)