ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม [...]

05 ธันวาคม 2564 / 15:32 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล [...]

05 ธันวาคม 2564 / 11:29 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน