ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📸พช.เชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

📣📸พช.เชียงใหม่ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานกา [...]

18 มกราคม 2564 / 20:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📸จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 1 อำเภอแม่แจ่ม

📣📸จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบกา [...]

18 มกราคม 2564 / 20:15 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้

ลิ้งค์หน่วยงาน